PBC_Logo.png

We're all
Crew

Pale
blue
crew

  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle
Een positieve branding voor onze planeet. Dat is het uitgangspunt.
Het draait om global awareness en het lanceren van een beweging die nog links nog rechts is, maar die alles overstijgt en verbindt los van geloofsovertuiging, ras of sociale klasse.
Het concept is gebaseerd op een aantal ideeën die al langer bestaan.

Pale Blue Dot

Pale blue dot

Pale blue dot is een gedicht van Carl Sagan dat me inspireert. Hij stelt ons gedrag aan de kaak en houd ons als mens een spiegel voor door het bestaan van alles in een groter kader te plaatsen. Het maakt je nederig en relativeert de waan van alle dag.

Spaceship earth

We zijn al in de ruimte. De aarde is ons ruimteschip en wij zijn de bemanning die er voor moet zorgen dat het subtiele evenwicht dat het leven hier mogelijk maakt, bewaard wordt. (operating manual for spaceship earth) 

The overview effect

Het Overview effect dat astronauten beleven als ze de aarde vanuit de ruimte zien is een belangrijk aspect om te beseffen hoe kwetsbaar de aarde is en hoe alles aan elkaar hangt. 
We're all crew 
Deel uitmaken van "de bemanning" impliceert een gedeelde verantwoordelijkheid. 
Samen zorgen we ervoor dat het goed komt met ons schip. Die insteek delen zorgt voor een bepaald engagement, een zekere fierheid en een gezamelijk doel.

thanks captains